Sevgili Öğrenciler,

Öncelikle kuruluşundan günümüze Üniversitemizi bugünlere getirmek için çaba gösterenlerle yarınlara taşımak için özveriyle çalışan herkese şükranlarımı sunarım. 40 yıllık köklü geçmişine dayanan eğitim-öğretim tecrübesiyle Üniversitemiz, kuruluş aşamasında belirlediği hedeflerinin birçoğunu bugün gerçekleştirmiş durumdadır.

Sevgili Gençler, insan merkezli eğitim anlayışıyla bilimin ışığında Ülkemizin değerleri ve hedefleri doğrultusunda çağdaş uygarlığın gerektirdiği, iletişim becerileri yüksek, ülkesine, milletine, insanlığa, ailesine ve kendisine faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan genç Üniversitemizin her bireyi bizim için çok kıymetlidir. Personelinin özverili çalışmaları ve bulunduğu şehir halkının destekleriyle, üniversite-şehir bütünleşmesini büyük ölçüde başaran Üniversitemiz, günümüzde yurdumuzun dört bir yanından öğrencilerimize kucak açmaya devam ederken, yarınlarının inşasında onlara bilimin ışığında rehberlik edebileceğini rahatlıkla ifade edebilmenin kıvancını yaşamaktadır.

Ailelerinizin büyük özverisi ve sizlerin yoğun çalışmalarınızla geleceğiniz Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde, üniversitemizin ve bölgemiz şartlarını, beklentilerini, mevcut olanakları en iyi şekilde değerlendirerek bütün birim ve kurumlarla genç üniversitemizi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversiteli olma mutluluğu yaşayan sizleri hedeflerinize, hedeflerinizin ötesine ve daha yükseğe taşımak için el ele çalışacağız. Birlikte bu bilinci taşıdığımız ve çalışmada yoğunlaştığımız sürece aşamayacağımız zorluk yoktur.

Genç ve dinamik bir üniversite olarak kuruluşunun 14. yılında, “Anadolu’da Bir Dünya Üniversitesi” olabilme özülküsü ile hedefine kararlı adımlarla ilerleyen Üniversitemiz, bilimin ışığında, kendini geleceğe hazırlayan gençlerimize, beklentilerini gerçeğe dönüştürme ve onları yarınlara hazırlamada katkıya hazırdır. Üniversitemizde öğrencilerimizin sevgi, kardeşlik, dayanışma ve sorumluluk duyguları çerçevesinde kaynaşarak, üniversiteli olma duygusunu yaşayabilecekleri, bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle bu faaliyetleri düzenleyen öğrenci kulüplerimizi son derece önemsiyoruz.

Evrenselliği esas alan kurumlar olarak üniversiteler, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplum yararına hizmetler üretebilme görevlerini yerini getirirken, özgörevlerine uygun olarak insanlığın çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmasına, sürekli değişim ve gelişimine katkı sağlayan önemli kurumlar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Toplumsal gelişiminin en önemli halkalarından biri kuşkusuz eğitim-öğretimdir ve bu alanda rolü her geçen gün daha fazla artan üniversitelerimizin, en önemli üretim çıktısı bilgi ve iletişimdir. Uygarlık ve insanlığın bilgi otobanlarında, bilgi toplumuna doğru gelişim seyrinde üniversitelerin yıldızı, önemi ve değeri sürekli yükselmektedir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi asırlardır çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, doğal ve tarihi birçok zenginlikleri içinde barından, sosyal hayat yönünden farklı kültür ve yaşam tarzına sahip, her mevsim çeşitli sporların yapılabildiği Erzincan’da, kültürel zenginliğini ve dinamizmini yaşamak, yaşatmak ve yansıtmak adına, yarınlarımızı emanet edeceğimiz değerli siz gençlerimize kucak açmaktadır.

Asırlardır, hoşgörü, huzur ve güven ikliminin eksik olmadığı doğunun bu şirin ve güzide şehrinde, siz değerli öğrencilerimizi; yöre insanıyla bütünleşen Üniversitemizde, geleceğe hazırlanmaya davet ediyor, deneyimli idari personelimiz, alanlarında uzman akademisyenlerimiz ve paydaşlarımızla başarı yolculuğunuzda, hedefinize birlikte varmak dileğiyle en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Akın LEVENT
Rektör